Ο Α΄Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΑ Γιάννης Ιωαννίδης σε Συνέδριο του FRA στις Βρυξέλλες για τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου

Γ.Ιωαννίδης και S.Rautio
Στο συνέδριο που διοργάνωσε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (FRA) με θέμα «Υποστηρίζοντας τους Εθνικούς Θεσμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΘΑΔ) στην παρακολούθηση της εφαρμογής των θεμελιωδών δικαιωμάτων και τα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων στο κράτος δικαίου» συμμετείχε εκ μέρους της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΑ Γιάννης Ιωαννίδης.
 
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2024 και σε αυτό συζητήθηκε ο σημαντικός ρόλος των ΕΘΑΔ στην προώθηση και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ε.Ε. Συμμετείχαν επικεφαλής και εκπρόσωποι ΕΘΑΔ, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και εθνικών θεσμών, και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
 
Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.