Η Πρόεδρος της ΕΕΔΑ στην ΕΡΤ για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τομέα της επιχειρηματικότητας

Η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ Καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη, μιλά στην ΕΡΤ και στο δημοσιογράφο Ηλία Σιακαντάρη για το καίριο θέμα της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων στον τομέα της επιχειρηματικότητας με αφορμή τη στάση που τήρησαν η Ιταλία και η Γερμανία απέναντι σε ευρωπαϊκή οδηγία για τη δέουσα επιμέλεια ως προς την εταιρική βιωσιμότητα (Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου, εκπομπή PRIME)

  

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.