Πρώτη Γενική Συνέλευση του ENNHRI για το 2024

Άποψη από την αίθουσα πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων από πάνω από 30 ευρωπαϊκούς εθνικούς θεσμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Μαΐου στη Γενεύη η πρώτη Γενική Συνέλευση για το 2024 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ENNHRI) στο οποίο συμμετέχει ενεργά από την ίδρυσή του η ΕΕΔΑ. Στη Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνάντησης του GANHRI (Παγκόσμια Συμμαχία Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), την ΕΕΔΑ εκπροσώπησε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής, Καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη.

 

 

 

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.