Η ΕΕΔΑ στις εργασίας της Υπο-Επιτροπής Διαπίστευσης (SCA) του GANHRI στη Γενεύη

Πλάνο από την αίθουσα συνεδρίασης της Υπο - Επιτροπής SCA

Στις εργασίες της Υπο-Επιτροπής Διαπίστευσης (SCA) της Παγκόσμιας Συμμαχίας Εθνικών Θεσμών Ανθρώπινων Δικαιωμάτων - GANHRI (Γενεύη, 29 Απριλίου – 3 Μαΐου 2024), συμμετείχε η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ως εκλεγμένο μέλος από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ENNHRI), εκπροσωπούμενη από την Καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη, Πρόεδρο της ΕΕΔΑ και την Ειδική Επιστήμονα Εύα Τζαβαλά, Συντονίστρια του Επιστημονικού Προσωπικού της ΕΕΔΑ. Η Υπό-Επιτροπή Διαπίστευσης είναι αρμόδια για την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας των Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά τις Αρχές των Παρισίων προκειμένου να μπορούν να μετέχουν με δικαίωμα λόγου σε όλα τα όργανα του ΟΗΕ. Σε αυτήν εκπροσωπούνται τα τέσσερα περιφερειακά δίκτυα (Ευρώπη, Ασία και Ειρηνικός, Αμερική και Αφρική) και το έργο της υποστηρίζεται από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.