Η ΕΕΔΑ στην 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμμάτων του Ταμείου Μετανάστευσης και Ασύλου

ΤΑΜΕΥ

Η Συντονίστρια του Επιστημονικού Προσωπικού κ. Εύα Τζαβαλά συμμετείχε στις 27 Ιουνίου 2024 στην 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμμάτων του Ταμείου Μετανάστευσης και Ασύλου (2021-2027) εκπροσωπώντας την Εθνική Επιτροπή. Η ΕΕΔΑ με συνέπεια εκπληρώνει το ρόλο της ως συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας βάσει της εσωτερικής της νομοθεσίας αλλά και ως εθνικός θεσμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιφορτισμένος με ειδικό ρόλο βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 σε όλα τα στάδια της διαδικασίας (σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων). Στην τοποθέτησή της, η κ. Τζαβαλά έκανε μια αποτίμηση των εργαλείων και μηχανισμών που ήδη έχουν αναπτυχθεί από τις ελληνικές αρχές για τον έλεγχο της συμβατότητας των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρία και διατύπωσε προτάσεις για τη βελτίωση αυτών, με τη συνδρομή της ΕΕΔΑ, στην κατεύθυνση της ουσιαστικής εκπλήρωσης των σχετικών αναγκαίων όρων.

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.