Συμμετοχή της ΕΕΔΑ, ως συντονιστής του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, στην 3η Συμπληρωματική Συνάντηση για την Ανθρώπινη Διάσταση του ΟΑΣΕ

Η αίθουσα όπου πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της συνάντησης

Συμμετοχή της ΕΕΔΑ, ως συντονιστής του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, στην 3η Συμπληρωματική Συνάντηση για την Ανθρώπινη Διάσταση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)

 

Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), ως συντονιστής του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, συμμετείχε στην 3η Συμπληρωματική Συνάντηση για την Ανθρώπινη Διάσταση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) στη Βιέννη στις 24 και 25 Ιουνίου 2024 με την παρακάτω θεματική: Supplementary Human Dimension Meeting (SHDM) on Tolerance and Non-Discrimination and Gender Equality, η οποία διοργανώθηκε από την Προεδρία της Μάλτας στον ΟΑΣΕ και το Γραφείο του ΟΑΣΕ για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ODIHR).

Οι θεματικές της Συνάντησης και οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε τρεις βασικούς άξονες:

  • Advancing tolerance and non-discrimination for all, including the role of women and girls
  • Disproportionate impact of intolerance and discrimination on women and girls in vulnerable communities
  • Mainstreaming gender in preventing and responding to hate crime

Πραγματοποιήθηκε παρέμβαση της ΕΕΔΑ σχετικά με τον ρόλο του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, την ανάδειξή του ως καλή πρακτική σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, τη σημασία καταγραφής των περιστατικών ρατσιστικής βίας και των στοιχείων τα οποία συλλέγονται και οδηγούν σε βασικές αρχές προστασίας και συστάσεις, τον ρόλο των Εθνικών Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δη της ΕΕΔΑ με έμφαση στο έργο της σε ζητήματα προστασίας γυναικών, κοριτσιών και ευάλωτων κοινοτήτων. Παρουσιάστηκαν δε βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης 2023 του Δικτύου. Η έκθεση του 2023 μπορεί να βρεθεί εδώ.

Το πρόγραμμα της Συνάντησης και περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν εδώ και εδώ

Την ΕΕΔΑ, ως συντονιστή του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας εκπροσώπησε στη Συνάντηση ο Χρήστος Τσεβάς, ΔΝ, Επιστημονικός Συνεργάτης της ΕΕΔΑ.

 

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.