Μηχανισμός Καταγραφής Άτυπων Αναγκαστικών Επιστροφών

Αν έχετε υπάρξει θύμα άτυπης αναγκαστικής επιστροφής (pushback) και θέλετε ο Μηχανισμός Καταγραφής να καταγράψει την μαρτυρία σας, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με μία (1) από τις οργανώσεις που είναι Μέλος του Μηχανισμού Καταγραφής. Η οργάνωση, με την οποία θα έρθετε σε επαφή, θα αξιολογήσει τη μαρτυρία σας και, αν έχει τη δυνατότητα να την καταγράψει, θα έρθει σε επαφή μαζί σας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία της καταγραφής.   

Πριν ξεκινήσει η καταγραφή της μαρτυρίας σας, θα σας εξηγηθούν, με την συνδρομή διερμηνέα σε γλώσσα που κατανοείτε, τα δικαιώματά σας και ο σκοπός της καταγραφής της μαρτυρίας σας. Επίσης, θα κληθείτε να υπογράψετε  το Έντυπο Συναίνεσης σε γλώσσα που κατανοείτε, προκειμένου ο Μηχανισμός να μπορεί να παραλάβει τη μαρτυρία σας.   

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα γνωστοποιηθούν πουθενά χωρίς την έγγραφη συναίνεσή σας.   

Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με μία (1) από τις παρακάτω οργανώσεις που είναι μέλη του Μηχανισμού Καταγραφής.

 
   
                
Equal Rights Beyond Borders  International Rescue Committee 

 

Copyright © 2022 Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.